Procentuele externe instroom per regio

Hier zie je per regio de procentuele externe instroom van werknemers in één jaar tijd. De procentuele externe instroom is berekend door het aantal medewerkers dat gedurende het gedurende het gekozen jaar is ingestroomd, te delen door het aantal medewerkers aan het einde van het voorgaande jaar.

LET OP: De cijfers zijn gebaseerd op de externe instroom in de sector Zorg en Welzijn. De instroom vanuit dezelfde branche of andere branches binnen Zorg en Welzijn wordt dus niet meegenomen in het berekenen van de procentuele instroom.

Mobiliteit: 
Mobiliteit beschrijft een wisseling van de arbeidsmarktpositie van een werknemer in een periode. Mobiliteit kan onderscheiden worden in instroom en uitstroom welke beide onder te verdelen zijn in verschillende soorten.

Externe instroom: Een werknemer is gedurende de periode gaan werken in de Zorg en Welzijn en kwam niet uit Zorg en Welzijn.

Procentuele externe instroom: Deze is berekend door het aantal medewerkers dat gedurende het gekozen jaar van buiten Zorg en Welzijn is ingestroomd, te delen door het aantal medewerkers aan het einde van het voorgaande jaar.

Peilmoment: per kwartaal

Bron: CBS AZW

Annotaties aan grafiek toevoegen
Voeg opmerkingen toe

POWERED BY

powered by