Samenstelling niet-beroepsbevolking

Hier zie je voor de gekozen regio en het jaartal de aantallen inwoners die wel behoren tot de potentiële beroepsbevolking maar die geen betaald werk hebben en hier recentelijk ook niet naar op zoek zijn geweest of beschikbaar voor zijn. De aantallen zijn weergegeven in zes leeftijdscategorieën.

Niet-beroepsbevolking: Deze groep bestaat uit personen van 15 tot 75 jaar die geen betaald werk hebben, niet recent naar werk hebben gezocht en/of daarvoor niet direct beschikbaar zijn.

Peilmoment: per kwartaal

Bron: CBS AZW

POWERED BY

powered by