Totale in- en uitstroom

Mobiliteit: Mobiliteit beschrijft een wisseling van de arbeidsmarktpositie van een werknemer in een periode. Mobiliteit kan onderscheiden worden in instroom en uitstroom welke beide onder te verdelen zijn in verschillende soorten.

Totale instroom:
Alle werknemers die gedurende een periode zijn ingestroomd in Zorg en Welzijn vanuit een andere sector, vanuit andere branches binnen Zorg en Welzijn, of van andere werkgevers in dezelfde branche binnen Zorg en Welzijn.

Totale uitstroom: Alle werknemers die gedurende een periode zijn gestopt met werken in Zorg en Welzijn, uitgestroomd zijn naar een andere branche binnen Zorg en Welzijn, of een andere werkgever binnen dezelfde branche.

Hier zie je voor de gekozen regio en branche de ontwikkeling van de in- en uitstroom. De instroom is het aantal medewerkers dat gedurende het getoonde jaar is gestart in de gekozen branche. De uitstroom is het aantal medewerkers dat gedurende het getoonde jaar is gestopt met werken in de gekozen branche.

LET OP: De cijfers zijn gebaseerd op de totale mobiliteit van en naar de sector Zorg en Welzijn inclusief de mobiliteit tussen en binnen branches. De instroom en uitstroom per branche laat dus het totaal zien aan medewerkers dat is gestart of gestopt met een baan in de betreffende branche.Peilmoment: Deze tabel wordt ieder kwartaal aangevuld met nieuwe cijfers.

Bron: CBS AZW


Annotaties aan grafiek toevoegen
Voeg opmerkingen toe

POWERED BY

powered by