Wij plaatsen Functionele cookies, om deze website naar behoren te laten functioneren en Analytische cookies waarmee wij het gebruik van de website kunnen meten. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens.

Meer informatie

Uitstroomonderzoek

Uitstroomonderzoek Zorg en Welzijn: 4 op de 5 wil in toekomst weer in de sector werken.

Van de werknemers die vertrekken uit een baan in Zorg en Welzijn, wil ruim 80% in de toekomst weer in de sector werken. Dit blijkt uit de eerste cijfers van het landelijk uitstroomonderzoek Zorg en Welzijn van RegioPlus, onder werknemers in cliëntgebonden functies. Als belangrijkste reden om te kiezen voor een andere baan geven zij aan een nieuwe stap te willen zetten, hetzij in een nieuwe functie of binnen hun huidige werkzaamheden. Bijna driekwart van de uitgestroomde medewerkers blijft binnen de sector werken.
RegioPlus is het samenwerkingsverband van veertien regionale werkgeversorganisaties Zorg en Welzijn. In Oost-Nederland kunnen leden van WGV Zorg en Welzijn gratis deelnemen aan het uitstroomonderzoek. Op dit moment nemen al veertig zorg- en welzijnsorganisaties deel en hebben bijna 800 respondenten de vragenlijst ingevuld. Deelnemende organisaties hebben toegang tot een eigen online dashboard, waarin ze hun resultaten kunnen benchmarken met andere organisaties in hun branche en regio.
Uit de eerste landelijke cijfers blijkt dat ruim één op de vier uitstromende werknemers korter dan een 1 jaar in dienst was bij zijn of haar werkgever. Gevraagd naar datgene wat werkgevers hadden kunnen doen om het vertrek te voorkomen, wijzen uitstromende werknemers met name op een betere communicatie door de leidinggevende en het bieden van meer loopbaanmogelijkheden. Zo’n 40% geeft aan dat de uitstroom slechts in beperkte mate door de werkgever voorkomen had kunnen worden. Inzet op behoud Het beperken van uitstroom van werknemers in de Zorg- en Welzijnssector staat hoog op de agenda. Vanwege de aanhoudende personele tekorten is het belangrijk om niet alleen in te zetten op extra instroom van personeel, maar zeker ook op behoud van huidige medewerkers. Informatie over het ‘wie’, ‘waarom’ en ‘waarheen’ van vertrekkende medewerkers was tot nu toe nauwelijks beschikbaar. De regionale werkgeversorganisaties, verenigd in RegioPlus, hebben daarom samen een doorlopend uitstroomonderzoek opgezet. Met de uitkomsten kunnen deelnemende organisaties gericht actie ondernemen om de (ongewenste) uitstroom van hun personeel terug te dringen.
Landelijk doen ruim 200 zorg- en welzijnsorganisaties inmiddels mee met het onderzoek. Factsheet De eerste resultaten van het doorlopende uitstroomonderzoek zijn samengevat in een factsheet. Deze factsheet toont cijfers voor de periode juni t/m september 2019, voor de cliëntgebonden functies, exclusief de branche Kinderopvang (2.091 respondenten). Meedoen? Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met onderzoeksbureau Presearch. Vertrekkende medewerkers ontvangen een link naar de vragenlijst, die ze online en anoniem kunnen invullen. De komende tijd zal het aantal deelnemende organisaties en respondenten verder worden uitgebreid. Wilt u als organisatie ook meedoen aan het uitstroomonderzoek, vul dan het aanmeldformulier in. Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met Johan Stubbe via 088 255 66 50.
Klik hier voor de factsheet:
factsheet-wgv-zorg-en-welzijn-def.pdf

 

 

Wij plaatsen Functionele cookies, om deze website naar behoren te laten functioneren en Analytische cookies waarmee wij het gebruik van de website kunnen meten. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens.

Meer informatie