Wij plaatsen Functionele cookies, om deze website naar behoren te laten functioneren en Analytische cookies waarmee wij het gebruik van de website kunnen meten. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens.

Meer informatie

SectorplanPlus en het digitale dashboard

In de wetenschap dat een effectieve aanpak van (dreigende) tekorten alleen mogelijk is wanneer die aanpak zich richt op de gehele sector zorg en welzijn, wordt met het SectorplanPlus door sociale partners, onderwijs en (op termijn) zorginkopers op landelijk, regionaal en organisatieniveau een integrale scholingsimpuls gegeven aan de sector zorg en welzijn.

De arbeidsmarkt in zorg en welzijn verandert namelijk snel. De vraag naar personeel stijgt. Het aanbod daalt. De instroom vanuit opleidingen is onvoldoende om aan de toenemende vraag te kunnen voldoen. Tot en met 2022 zijn in Nederland ongeveer 125.000 werkenden extra nodig.

Dat leidt zonder extra inspanningen tot een verwacht tekort van ongeveer 30.000 verzorgenden en verpleegkundigen (mbo en hbo). Daarnaast zijn er op dit moment ruim 25.000 vacatures. Als gevolg van het kwaliteitskader verpleeghuiszorg groeit de werkgelegenheid nog eens met ongeveer 70.000 werkenden extra.  De vergrijzing en ontgroening van de samenleving versterkt het effect van afnemend aanbod en toenemende vraag naar personeel.

Dat betekent dat in de sector van ieder inspanning verwacht mag worden bij het extra opleiden van nieuwe beroepskrachten, terwijl ook geïnvesteerd moet worden in scholing en inzetbaarheid van huidig personeel.

Ondersteunend aan reeds ingezette landelijke afspraken en regionale initiatieven sluiten de 14 regionale werkgeversorganisaties aan op actuele arbeidsmarktvraagstukken in de sector en op de uitvoering van de arbeidsmarktagenda 2023, waarin doelstellingen zijn geformuleerd op het gebied van instroom en behoud van zorgprofessionals, vermindering van zorgafhankelijkheid en verbetering van kwaliteit van zorg.

Wij plaatsen Functionele cookies, om deze website naar behoren te laten functioneren en Analytische cookies waarmee wij het gebruik van de website kunnen meten. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens.

Meer informatie