Definities Mobiliteit

Bestemming

De uitstroombestemming van een werknemer.

Mobiliteit

De instroom en uitstroom van werknemers in uw organisatie.

Instroom

Totale instroom
Alle werknemers die gedurende een periode zijn ingestroomd in zorg en welzijn vanuit een andere sector, vanuit andere branches binnen zorg en welzijn, of van andere werkgevers in dezelfde branche binnen zorg en welzijn.

Externe instroom
Een werknemer is gedurende de periode gaan werken in de zorg en welzijn en kwam niet uit zorg en welzijn.

Herkomst instroom

Andere werkgever binnen dezelfde branche
Het aantal ingestroomde werknemers dat afkomstig is uit een baan in dezelfde branche.

Vanuit andere branches
Een werknemer is overgestapt naar een werkgever in een andere branche binnen zorg en welzijn.

Herintreder
Een herintreder is een werknemer die op het peilmoment ingestroomd is binnen de zorg en welzijn. Een jaar voorafgaand aan de start van de baan was de werknemer niet werkzaam in de sector zorg en welzijn, maar meer dan een jaar voorafgaand aan de start van de baan is de werknemer op enig moment wel werkzaam in de sector zorg en welzijn geweest.

Zij-instromer
Een werknemer die eerst geen baan had en ook geen uitkering ontving, is werkzaam binnen de zorg en welzijn. De werknemer was in de voorgaande periode niet werkzaam in een baan waarover loon werd ontvangen en ontving ook geen uitkering, de persoon was mogelijk wel werkzaam als zelfstandige.

Overige
Dit is het resultaat van de totale instroom minus herintreders en zij-instromers.

uitstroom

Totale uitstroom
Alle werknemers die gedurende een periode zijn gestopt met werken in zorg en welzijn, uitgestroomd zijn naar een andere branche binnen zorg en welzijn, of een andere werkgever binnen dezelfde branche.

Externe uitstroom
Een werknemer is gedurende de periode gestopt met werken in de zorg en welzijn.

Bestemming uitstroom

Andere werkgever binnen dezelfde branche
Een werknemer is overgestapt naar een andere werkgever in dezelfde branche.

Naar andere branches
Een werknemer is overgestapt naar een werkgever in een andere branche binnen zorg en welzijn.

Overige sectoren
Een werknemer is overgestapt naar een werkgever in een sector buiten de zorg en welzijn. 

Uitkeringen
Een werknemer is niet langer werkzaam in een werknemersbaan en ontvangt een bijstands-, arbeidsongeschiktheid en/of werkloosheidsuitkering

Zelfstandige
Een werknemer in zorg en welzijn is niet langer werkzaam in enige werknemersbaan waarover loon ontvangen wordt en heeft belastingaangifte als zelfstandige gedaan over het getoonde kalenderjaar.

Pensioen
Een werknemer heeft geen baan meer en is met pensioen gegaan.

Inactief
Een werknemer is uitgestroomd, maar komt niet voor in de overige categorieën onder uitstroom.

Verschil / saldo

Het resultaat van instroom minus uitstroom

POWERED BY

powered by